Låt inte ditt ATB gå förlorat

akut tandvård_ folk söker mest

Varje år delas ett bidrag ut från Försäkringskassan som ska uppmuntra till regelbundna tandläkarbesök och underlätta dina tandvårdskostnader. Bidraget delas ut den 1 juli varje år från och med det år du fyller 24. Många är omedvetna om tandvårdsbidraget och hur stor ersättningen är. 

Det allmänna tandvårdsbidraget, som ofta förkortas ATB, är ett bidrag från Försäkringskassan som delas ut varje år för att minska på kostnader i samband med tandläkarbesök. Bidragets syfte är att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och gynna en god tandhälsa. Statistik från Försäkringskassan visar att drygt 50 procent av befolkningen inte utnyttjar sitt bidrag. 

Du kan spara ditt ATB i upp till två år, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Det innebär att du som mest kan ha två tandvårdsbidrag sparade samtidigt, så om du inte använt förra årets bidrag fram till den 30 juni går det förlorat. Ditt tandvårdsbidrag finns registrerat hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.

Använd ATB vid akut tandvård

Om du drabbas av tandvärk, smärtor i munnen, ilningar eller är med om ett trauma mot munnen är det viktigt att söka akut tandvård. Om du inte använt ditt ATB går det bra att nyttja det vid akuta tandvårdsbesök. Även högkostnadsskyddet gäller vid akut tandvård.

Så mycket får du i ATB 

Det finns tre olika nivåer av ATB: 

 • Om du är 24-29 år har du 600 kronor i ATB per år. 
 • Om du är 30-64 år har du 300 kronor i ATB per år. 
 • Om du är 65 år eller äldre har du 600 kronor i ATB per år. 

Exempel

Om du är 65 år eller äldre och inte har varit hos tandläkaren på två år har du 1200 kr kvar att använda av ditt ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du inte själv ber din behandlare att spara det. Eftersom du inte kan spara ditt ATB längre än två år kan det vara fördelaktigt både för hälsan och ekonomin att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag.

Obs. Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri så länge tandläkaren du går till har ett avtal med regionen.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet finns för att skydda dig som patient mot höga tandvårdskostnader, exempelvis vid större behandlingar och ingrepp. Det innebär att du endast behöver betala en del av priset när det överstigit en viss summa. 

Ersättningen börjar gälla när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kronor under en ersättningsperiod på tolv månader. Du kan själv välja att påbörja en ny ersättningsperiod innan den förra löpt ut, vilket kan vara fördelaktigt inför större behandlingar. Alla uppgifter finns hos din behandlare så du behöver inte själv bokföra dina utgifter eller ansöka om ersättningen. Det finns två olika nivåer på ersättning från högkostnadsskyddet.

När får jag ersättning från högkostnadsskyddet?

 • Tandvårdskostnader mellan till 3 001 - 15 000 kronor ger 50 procents rabatt på referenspriset.
 • Tandvårdskostnader över 15 000 kronor ger 85 procents rabatt på referenspriset.

Referenspriset beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ligger till grund för hur mycket den enskilde patienten ska betala för olika behandlingar inom tandvården. När man tittar på kostnaden för en behandling är det viktigt att komma ihåg att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Priserna kan också skilja sig från referenspriset på en behandling beroende på vilket material man använder till olika behandlingar.  Det är viktigt att komma ihåg att högkostnadsskyddet är baserat på referenspriset och inte på priserna som står i prislistan. 

Särskilt tandvårdsstöd 

Den som har vissa sjukdomar eller funktionshinder som kan medföra en risk för dålig tandhälsa kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsstöd. Bidraget ger 600 kronor per halvår för förebyggande tandvård. För att ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd behöver din läkare skriva ett intyg som du sedan lämnar till din tandläkare eller tandhygienist. Intyget får inte vara äldre än tre månader men om det redan framgår i din tandläkarjournal vilken sjukdom du har behövs inget läkarintyg. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som slutligen avgör om du har rätt till bidraget. 

Du omfattas av det särskilda tandvårdsbidraget om något av följande stämmer in på dig: 

 • Du har Cystisk fibros 
 • Du har KOL- kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Du har Ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt. 
 • Du har frätskador på tänderna orsakade av anorexi, bulimi eller magsäcksreflux 
 • Du har svårinställd diabetes 
 • Du får dialysbehandling
 • Du har nedsatt immunförsvar efter en organtransplantation eller läkemedelsbehandling.
 • Muntorrhet som beror på långvarig medicinering av läkemedel, strålbehandling, Sjögrens syndrom. 

 

Boka tid

Fyll i formuläret om du inte hittar någon tid som passar så ska vi hjälpa dig att få en tid på någon av våra andra kliniker.
Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.

Kontakta oss

Kontakta Aqua Dental för att få veta mer om våra behandlingar.
Lugnets Allé 10
Kungsholmen - Stockholm
Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12
Täby - Stockholm
Stora Marknadsvägen 15
Stureplan - Stockholm
Riddargatan 12A
Danmarksgatan 46
Rålambsvägen 10A
Odenplan - Stockholm
Dalagatan 42

 
 
 
Kontakta Aqua Dental
010-188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Sambandet mellan huvudvärk och tandvärk

Uncategorized Både huvudvärk och tandvärk är tillstånd som kan ge påtagliga besvär. Smärtan beror oftast på skilda orsaker, men ibland kan det finnas ett samband mellan huvudvärk och tandvärk. Refererad smärta kallas det när smärtan upplevs i en del av kroppen, men källan till smärtan egentligen sitter någon annanstans. Om du lider av en infekterad tand […]

Slå ut eller slå av en tand – så ska du agera

Uncategorized Om du slagit ut eller slagit av en tand är det viktigt att träffa en tandläkare så snart som möjligt. Ju tidigare du uppsöker tandvården, desto större är möjligheterna att rädda tanden. Det är vanligt att tänder slås ut eller skadas i olyckor. Det är viktigt att alltid uppsöka tandvården om tänderna skadats i en […]

Akut tandvård under högtider

Uncategorized Akuta tandproblem tar inte hänsyn till högtider och ledighet och tandvärk kommer sällan lägligt. Men om oturen är framme har Aqua Dental öppet och kan ta emot dig under hela julhelgen, utan extra avgifter. I Stockholm har vi stor beredskap för akuta besök och kan ta emot dig med kort varsel 365 dagar om året, […]

Ilningar i tänderna

Akut tandvård Akuttandläkare Tandläkare Tandvärk Ilningar i tänderna Ilningar i tänderna kan orsaka svår smärta. Ilningar är vanligt förekommande vid omfattande och obehandlad karies men kan även förekomma när tänderna utsätts för kyla.   I stort sett alla människor drabbas av ilningar i tänderna någon gång i livet. Det brukar kännas som en kall strålning genom tanden och brukar försvinna lika […]

Vad ingår i akut tandvård?

Akut tandvård Akuttandläkare Tandläkare Tandvärk Vad ingår i akut tandvård? En viktig del i att vår mun ska kunna hålla oss friska och må bra är tillgängligheten till akut tandvård. Men vad är egentligen akut tandvård och vad ingår i den?  Vi vet aldrig när behovet av akut tandvård dyker upp. Vi kan råka ut för en olycka eller plötsligt […]

Om din skalfasad lossnar eller går sönder

Akut tandvård Akuttandläkare Tandläkare Tandvärk Om din skalfasad lossnar eller går sönder Skalfasader har en lång hållbarhet om du vårdar dem rätt och vänder sig till en seriös aktör. Ibland kan dock olyckan vara framme och skalfasaden lossna eller gå sönder, och då är det viktigt att vända sig till en tandläkare för en lösning. Om du inte söker vård kan tanden under skalfasaden ta skada.   Skalfasader är […]

Akut tandvård bör inte kosta extra

Akut tandvård Akuttandläkare Tandläkare Tandvärk Akut tandvård bör inte kosta extra Att vara i behov av akut tandvård är inte bara smärtsamt. Det är även jobbigt eftersom du inte kan planera för det. Då borde det dessutom inte påverka dig extra mycket ekonomiskt.    Om tänderna utsätts för ett trauma vid en olycka och om du drabbas av besvärlig tandvärk är det viktigt […]