Att besöka tandläkaren regelbundet är viktigt. Genom regelbundna besök minskar du risken att drabbas av akuta eller omfattande problem med tänderna.

Att skjuta upp tandläkarbesök på grund av exempelvis tandvårdsrädsla eller sämre ekonomiska tider kan orsaka mer problem och bli mer kostsamt i längden.

Så ofta ska du gå till tandläkaren

Hur ofta du behöver besöka tandvården är individuellt, men det generella rådet är minst två gånger om året. Varav ett besök till tandläkaren och ett till tandhygienist. Under dessa besök undersöker tandläkaren din mun och tar röntgenbilder för att upptäcka tecken på karies, tandsten eller annan problematik. Tandhygienisten rengör munnen och tar bort tandsten och plack, på så sätt minskar risken att drabbas av inflammationer och hål i tänderna. Du får även individuella råd om hur du ska sköta din munhygien.

Var uppmärksam på tidiga tecken

Om du upptäcker något avvikande med dina tänder eller tandkött bör du kontakta din tandläkare så snart som möjligt. Ju tidigare problemet upptäcks och behandlas, desto bättre. Då minskar risken att ett litet problem blir värre och kräver mer omfattande vård. Exempelvis kan en inflammation i tandköttet enkelt behandlas med ett eller ett par besök till en tandhygienist, men om du väntar med att söka vård och behandla inflammationen kan den växa och i värsta fall leda till tandlossning.

Genom att gå på regelbundna tandläkarbesök kan du minska risken för behov av akut tandvård och samtidigt upprätthålla en bra munhälsa.